Jogászok szégyenei
.
Rohadt rendőröző és ÁVH-zó Morvai

Igazolás megtagadására bíztató Gaudi

Valódi jogászokat megcsúfoló bűnözőmosdatók 2009. március 15.-én


Morvai Krisztina botcsinálta büntetőjogász múltjával kérkedve hazudja a jogszerűen sorfalat álló passzív rendőröknek, hogy cselekményük „személyi szabadság megsértése” és egyben „jogellenes fogvatartás” bűncselekmény, A visítozó huligánmosdató úgy látszik valóban nincs tisztában a büntető anyagi jog legelemibb szabályaival, ami sajnos igen sértően hat a valódi jogásztársadalom egészére is, holott ezen dilettáns kijelentések hallatán egy másodéves joghallgató is a fejét fogná.


Egy kis ingyen jogismeret Morvainak:


- Ha a rendőrség lezár egy útvonalat, az nem jelenti senki személyi szabadságának megsértését, hiszen e bűncselekmény így szól: „Aki mást személyi szabadságától megfoszt.”
-A büntető anyagi jog szerint a személyi szabadság megsértése bűncselekmény alanya soha nem lehet hivatalos személy.
-Jogellenes fogvatartás bűncselekmény szintén nem valósul meg egy sorfallal, hiszen e hivatali bűncselekmény megvalósulásához egyrészt jogellenesség szükséges, másrészt másnak a személyi szabadságától való megfosztása. A videón is látható, hogy személyi szabadságától senki nem volt megfosztva, csupán egy utcát zártak le. A hangulatot pedig tökéletesen mutatja a háttérben folyamatosan röhögő Kiss Endre Farkas hangja.
Sajnos ez a mentálisan lesérült nőszemély és a magyar rendőröket tegezve provokáló kukás mellénybe bújt társa szégyent hoz az egész magyar jogásztársadalomra.