Jogászok szégyenei
.
Rohadt rendőröző és ÁVH-zó Morvai

Igazolás megtagadására bíztató Gaudi

Valódi jogászokat megcsúfoló bűnözőmosdatók 2009. március 15.-én


Morvai Krisztina botcsinálta büntetőjogász múltjával kérkedve hazudja a jogszerűen sorfalat álló passzív rendőröknek, hogy cselekményük „személyi szabadság megsértése” és egyben „jogellenes fogvatartás” bűncselekmény, A visítozó huligánmosdató úgy látszik valóban nincs tisztában a büntető anyagi jog legelemibb szabályaival, ami sajnos igen sértően hat a valódi jogásztársadalom egészére is, holott ezen dilettáns kijelentések hallatán egy másodéves joghallgató is a fejét fogná.


Egy kis ingyen jogismeret Morvainak:


- Ha a rendőrség lezár egy útvonalat, az nem jelenti senki személyi szabadságának megsértését, hiszen e bűncselekmény így szól: „Aki mást személyi szabadságától megfoszt.”
-A büntető anyagi jog szerint a személyi szabadság megsértése bűncselekmény alanya soha nem lehet hivatalos személy.
-Jogellenes fogvatartás bűncselekmény szintén nem valósul meg egy sorfallal, hiszen e hivatali bűncselekmény megvalósulásához egyrészt jogellenesség szükséges, másrészt másnak a személyi szabadságától való megfosztása. A videón is látható, hogy személyi szabadságától senki nem volt megfosztva, csupán egy utcát zártak le. A hangulatot pedig tökéletesen mutatja a háttérben folyamatosan röhögő Kiss Endre Farkas hangja.
Sajnos ez a mentálisan lesérült nőszemély és a magyar rendőröket tegezve provokáló kukás mellénybe bújt társa szégyent hoz az egész magyar jogásztársadalomra.

.
Hisztina újabb hisztériája
Morvai Krisztina égbekiáltó publicisztikája szeptember 20.-ról
Partizaninfo kommenettek ellátva

Kedves Magunkfajták! (Ezaz, Krisztina! Osszuk meg az embereket!)
Volt egy szörnyű álmom. Valóságos lidércálom. Magyarországon játszódott 2008-ban. Majdnem húsz évvel azután, hogy a megszálló szovjet csapatok kivonultak, s majdnem húsz évvel azután, hogy egy úgynevezett „rendszerváltás” kapcsán állítólag véget ért, összeomlott a kommunizmus. (Miért krisztina? Nem tűnt fel, hogy teljesen megszűnt a köztulajdon? Nem tűnt fel, hogy piacgazdaság van? Hogy a NATO és az EU tagállama vagyunk? Nem tűnt fel, hogy pont a magukfajták reklamálnak leginkább azon, hogy nem maradt semmi állami kézben?) Az álom egy Kósa Gyula nevű emberről szólt. Nem volt még tíz éves, amikor személyesen tapasztalta meg a „felszabadító szovjet csapatok hőstetteit”.
Falujukban a hozzá hasonló korú gyerekek szeme láttára kergették, majd erőszakolták meg az asszonyokat, lányokat, s lőtték agyon a segítségükre siető férfiakat. Lelőtték a kutyákat is, akik viszont őket kergették – így múlt ki a tízesztendős Gyuszi házőrzője is. Összeloptak mindent, ami a kezük ügyébe került, volt, hogy éppen borotválkozó férfi kezéből szedték ki a borotvát zsákmányként. (Igen, Krisztina. Csúnya idők voltak. De azárt ne feledkezzünk meg arról sem, hogy először nem ők jöttek, hanem mi mentünk oda, a távoli Oroszországba háborúzni a horogkeresztes zászlók szövetségeseként, falvakat felégetve, ikonokat lopkodva, nőket erőszakolva, kamaszokat, nőket, öregeket, állítólagos partizánként kivégezve.)
Ezek a jelenetek még akkor is élénken éltek Kósa Gyulában, szörnyű álmom főszereplőjében, amikor 1956-ban a Széna téren a szabadságért harcolt. (Honnan tudjuk, hogy harcolt? Ja! Mert ő most azt mondja…) Kész volt az életét áldozni azért, ami több, mint harminc évvel később papírforma szerint megvalósult: „Magyarország független, demokratikus jogállam”. Bajtársaira lesújtott az „igazságszolgáltatás” – a diktatúrát kiszolgáló kegyetlen bírók diadalittasan mondták ki a szót: bűnös. S azt a szót is: halál¬. Ő külföldre ment a diktátorok bosszúja elől. Angliában élt („Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell”), s csak két éve, azon az emlékezetes őszön, az őszödi hazugságbeszéd megismerésekor döntött úgy: hazajön. (Hála Istennek!) Úgy érezte, hogy szükség van rá. Vissza kell szerezni az országunkat. (Most? 40 évig ráért?) Ott volt minden tüntetésen, vitte a piros-fehér-zöld és Árpád-házi zászlót. (Komoly teljesítmény. Fel is virágzott tőle az ország.) Skandált, énekelt, s beszélgetett a többi magunkfajtával. (Igazi hőstettek…) Sőt, amikor csak mód volt rá, rendőröket is megszólított. Igyekezett meggyőzni őket: „Mondjátok, miért véditek ti ezt a szörnyű diktátort, miért nem akartok szabad országban, demokráciában élni?” Az ijesztő pajzsok, sisakok, sci-fibe illő védőöltözetek mögül gyakran emberi hangok válaszoltak Gyulának. (Miért, mit hitt, Krisztina? Aki nem dobál molotov-koktélt, az nem is ember?) Volt, aki azt mondta: „Miért csak kétezren vannak, miért nem kétszázezren, vagy még többen? Higgye el, akkor azt mondanánk, hogy szolgálják ki magukat, s mi is önök mellé állnánk”. (Ez a rendőr sem mond már ilyet. Néhány molotov-koktél és savas tojás árán vélhetően neki is sikerült kiismernie az Önök elképzeléseit a „szabadságról”…) Volt, hogy valahogy így szólt a válasz: „Ez a munkám, ebből élek, mit tegyek, valahogy el kell tartanom a gyerekeimet….”
A hazugságkormány léte s a velük rokonszenvező, szemkilövetés-párti (Mi azok vagyunk, mégsincs közünk a liberalizmushoz, óh ostoba!) liberális értelmiség szemtelenkedése sorra provokálta a demonstrációkat. (Hát persze!) Szeptember 20-án is bejelentett tiltakozó gyűlésre került sor. A résztvevők egyebek mellett a kommunizmus áldozataira kívántak emlékeztetni – s emlékeztetni azokat, akik olyan utódpártot éljeneznek, amelynek rezsimjéhez a világon százmillió halott vére tapad. (Ahogy Ön is tette Krisztina, ezelőtt néhány éve, köpönyege átfordítása előtt, mikor még zsíros állásban volt az MSZP küldötteként!) Lidérces álmomban majd’ húsz évvel a kommunizmus vége után még egyhatalmas emlékmű dicsőítette azt a bizonyos felszabadító szovjet sereget, tetején a rosszemlékű ötágú csillaggal. (Nem vörös, így nem ütközik törvénybe. Ám a horogkeresztek, nyilaskeresztek egyre gyakoribb felbukkanása valahogy nem zavarja, Krisztina… ) S hogy hol volt az emlékmű? Nos, a Szabadságról elnevezett téren. Erről biztosan tudtam, hogy csak álmodok. A valóságban ilyesmi egészen biztosan nem fordulhat elő… (Pedig Párizsban még Stalingrad tér is van!)
A demonstrálók cipőket hoztak magukkal, amelyeket jelképként el akartak helyezni az önkényuralmi emlékmű talapzatánál. Ezt nem tehették meg, mert bizarr álmomban a szörnyemlékművet a független, demokratikus jogállam állig beöltözött, felfegyverzett, sisakos-pajzsos rendőrei védelmezték a magyar emberek elől. (Nem a magyar emberek elől, hanem a randalírozásban már sokszor jelesre vizsgázott néhány száz huligán elől.) Álmom főszereplője a maga 73 évével egy kis testmozgásba kezdett. 5-6 alkalommal lehajolt s a földről felemelt könnyű félcipőket, gumipapucsokat a diktatúra szakrális tere, a szörnyemlékmű irányába dobta. (Krisztina! Kiváló védőbeszéd! De ne feledkezzünk meg a valóságról sem! Gyuszi bácsi a rendőrökre célzottan dobálta a cipőket, miközben bűntársai több százan molotov-koktélokkal, kövekkel támadtak a kordon mögé beszorított, egyhelyben álló kis létszámú magyar rendőrökre. Láng-és füsttengerré változtatva a teret.) Nem talált el senkit és semmit, de ha netán’ eltalált volna, az sem kottyant volna meg sem a szörnyemlékműnek, sem az adóforintjainkból derekasan kistafírozott holdbéli rendőrlényeknek. (Amikor Ön bíró volt, Krisztina, hogyan reagálta volna le, ha Önt megdobálta volna valaki cipőkkel?)
Lidérces álmomban azonban nem így látta ezt a HATALOM. Ők nem ismerték, így nem is tisztelhették azt a fogalmat: vélemény-nyilvánítás szabadsága. (Miféle vélemény-nyilvánítás szabadsága az, amikor elmaszkírozott futballhuligánok pirotechnikai eszközökkel, Mussolinizve rendőrökre támadnak? ) Az effélét vélhetően a galád imperialisták félrevezető cselekvésének tartották, amellyel a kizsákmányolásról terelik el a figyelmet. (Nem, Krisztina! Az ilyen figyelemelterelő összeesküvés-elméletek gyártása a magukfajták szokása.)
Éppen ezért – az éberség jegyében – azonnal lesújtottak a 73 éves ellenségre. Speciális eljárásban bíróság elé állították, s megállapították, hogy csoportosan, társtettességben elkövetett hivatalos személy elleni erőszakban bűnös. (Igen. A támadás során négy magyar rendőr sérült meg. Vélhetően az Ön fia nincs köztük.) Az indoklásból kiderült: dobálózásával elvonta a figyelmét a hősi emlékmű védelmét biztosító méghősebb vitézeknek (Ezt hívják társtettességnek, de ezt Ön is tudja, Krisztina!), márpedig az ilyesmi - lássuk be - az imperialisták uszályába hajthatja népi demokráciánkat. (Már ott vagyunk Krisztina. Nem maguk cionistáznak, vadkapitalistáznak folyton?) A büntetés hasonló volt, mint az előző lidérces álmomban civil embereket az utcán összeverő, csontot törő, magukból kivetkőzött, Gyurcsány által csodált rendőrök esetében.Egy év szabadságvesztés, négy évre felfüggesztve. (Ez valóban szégyen az igazságszolgáltatásra… Ennyi erővel, meg is dicsérhették volna hős Gyula bácsit …)
Gyula bátyánknak korára tekintettel egyenlőre nem kell leülnie a büntetést. (Az „egyenlőre” szó mást jelent: „egyenlő méretűre”. Itt „egyelőre” szót kell használni, Krisztina.) A harmincas bírónő forradalmi öntudattal hirdette: pártfogó felügyelet alá helyezi a nép ellenségét. Így aztán havi rendszerességgel – négy éven át- beszámolhat majd egy öntudatos szociális munkásnak a brit-magyar kettős állampolgár, az 56-os szabadságharcos arról, hogyan igyekszik hasznos tagjává válni a társadalomnak. (Na, erre kíváncsiak leszünk…) Álmomban nem kellett holmi jogszabályi alap – szőrszálhasogató jogászkodás – ahhoz, hogy az ítélet kiegészüljön a gyülekezési jog, mint állampolgári alapjog, alapvető emberi jog gyakorlásának megtiltásától: Kósa urat a bíróság eltiltotta az ötven fősnél nagyobb rendezvények látogatásától. (Krisztina! Hol volt a „gyülekezési jog, mint állampolgári alapjog, alapvető emberi jog” hangoztatása, amikor 2008. július 5.-én a magukfajta „szabadságszerető” emberek brutálisan rátámadtak a melegfelvonulókra és az ott lévő rendőrökre? Akkor valahogy nagyon hallgatott a gyülekezési jogról, Krisztina!) Szívből remélem, hogy ha a leprivatizált gyárakból multimiliárdossá vált kormány-vezetőink (Hogy van ez, Krisztina? Most akkor mégis végbement a rendszerváltás?) május elsején tribünjükről az előttük vonuló hálás dolgozók tömegeihez intéznek beszédet, akkor felmentést kapnak a hasonló büntetés alatt állók.
Álmomban ott voltam az ítélethirdetésen és nem hittem a fülemnek. Újra csak azt éreztem, amit az elmúlt években annyiszor: tehetetlenül kell néznem, ahogy tönkreteszik a Hazámat. (Igen. Sajnos tehetetlenül kell végignéznünk, hogy az Ön által oly nagyra becsült pár száz huligán rendszeresen felgyújtja a hazánkat. És mindezt büntetlenül.) Úgy éreztem, a húszfős hallgatóság (Komoly létszám…) és az immáron nem vádlott, hanem elítélt Kósa Gyula nem kulloghat ki lehajtott fejjel, vesztesen ebből a tárgyalóteremből. Nem taposhatnak állandóan földbe bennünket. Álmomban végigment az agyamon: a szigorú bírónő csak addig rendelkezik fegyelmezési, bírságolási joggal, amíg be nem rekesztik a tárgyalást. Attól kezdve semmi jogelleneset nem teszünk, ha elénekeljük a Himnuszt. Így tettünk. (Jó kiszúrtak a világgal…) Az erkölcsi győzelem Kósa Gyuláé és az őt támogató, szabadságszerető, Hazájukat szerető embereké volt. (Kik ők? A többi rendőrre támadó? A Fradi és az Újpest, maszkba bújt, horog-és nyilaskeresztes tetoválásokkal díszített, törő-zúzó ultrái?) Ezen a napon is, s míg világ világ marad, minden egyes napon.
Felébredtem s rájöttem, hogy bizarr álmom maga a valóság. Az Európai Unió tagállamában, Magyarországon, 2008-ban.
Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten Áldja a Magyarokat!
Szeretettel gondolok a Kedves Olvasókra! (Mi legalább annyira, Önre, Krisztina…)
Morvai Krisztina

Olvasói publicisztika

Mostan akkor királyság, vagy demokrácia?

Demokratikus királyság, szólásszabadsággal (- úgyhogy kuss legyen!)Végre! Az egyik nem szélsőséges szennyoldalon Morvai Krisztina saját rovatot kapott. Erre várt a nép… Meg vagyunk mentve!
A rovat bevezetőjében a mi Krisztinánk mindjárt elő is állt azzal a költői kérdéssel, amit állítólag neki tett fel a napokban „egy ismerőse”. A kérdés így szólt: „Mondja Krisztina, tulajdonképpen miért hívnak manapság RADIKÁLISNAK valakit pusztán azért, mert igazat beszél?"

Kedves ismerős! (Téged szólítalak most meg, mert Krisztinához, az igazság kőbe vésett, megelevenedett szobrához nem vagyok méltó.)

Te amikor kérdezel, akkor is hazudsz?

Ugye tudod, hogy a radikális szót nem a köznép akasztotta, a randalírozó csürhére és az őket támogató, az erkölcsről gyakran megfeledkező értelmiségre, hanem ti magatok. Elvbarátaitok, Budaházy, Toroczkai és a többi hűséges követők találták ki még 2006-ban? Gondoltak egyet és azt mondták: ők radikálisok. Sőt! Nemzeti radikálisok. Mi meg csak lestünk... Hát, így volt ez.

Na ennyit az igazmondásotokról…! Az igazság kimondásától ti olyan messze álltok, mint Makó Jeruzsálemtől.
Igazmondásról akkor beszélhetnétek, ha ti, magatokfajták nem hazudnátok reggeltől estig. Nem hazudnátok rendőrterrorról, miközben egyikőtök sincs börtönben az elkövetett erőszakos, a büntető törvénykönyvben nevesített cselekményekért. Nem tagadnátok le a randalírozó csürhe tetteit. Nem hazudnátok elnyomásról, kormány által befolyásolt bíróságról, miközben az összes bűnözőitek, akikre építitek a jövőtöket, sorra felmentést kapnak a felelősség alól. Nem hazudnátok szólásszabadságról, miközben a más véleményen lévő honfitársaitok megfélemlítésére bíztattok, ahogy tette ezt dicső Budaházy Gyuri barátotok, a jogállamiság és emberszeretet megtestesült alakja, amikor ezt mondta:
„A csürhéző, mocskolódó politikusok és médiapatkányok képeit meg közzé kell tenni az Interneten, ha lehet címmel, telefonnal, hadd rettegjenek.”
Egyébként amikor a fő-gatyalobogtató Gyurink ezen kijelentését is tartalmazó beszéde miatt bíróság elé állt, a tárgyalásokon Krisztina oly hevesen, anyatigrisként képviselte a szólásszabadságot. Hála Istennek, a mi féltett Gyurinkat felmentették, tehát kiderült: szabad mások megfélemlítésére felbujtani. Szabad az alkotmányos rend megdöntésére bíztatni. Éljen a szólásszabadság! –persze csak, ha az nem ellentétes érdekeitekkel!
Gondolom értékrendetekbe beletartozik az is, hogy a nem nemzeti radikális fotóriportereket, újságírókat jól meg is lehet verni a randalírozások során, összetörni kamerájukat, mert az ilyen megtörtént esetek után egyetlen egy esetben sem emelte fel hangját a mi mélyen tisztelt közös ismerősünk, Krisztina.

Ha már itt tartunk:
Krisztina, rovatának bevezetőjében arra is felhívja harcostársait, hogy el „kell kezdenünk rendszeresen és következetesen használni az ELLENÁLLÁS szót, sugallva, hogy a Hazánk, Magyarország megszállás alatt áll.”

Ha már megszállásnál tartunk: nem csak sugallni kéne, ideje lenne kimondani, kik szállták meg Magyarországot. A kommunisták, a zsidók? Rajta! Az igazmondáshoz hozzátartozik ugyanis a nyílt és egyenes beszéd is. Ha módod lesz rá, kedves ismerős, kérdezd már meg Krisztinától, kik is szálltak meg minket!
Meg azt is, hogy miért nem hallottuk soha a nevét akkor, amikor szovjet harckocsik állomásoztak Magyarországon. Mintha akkor nem jutott volna eszébe megszállást emlegetni… Vagy 1999-ben sem nagyon hallottunk róla, mikor az amerikai hadsereg országunkon keresztül bombázta déli szomszédunk fővárosát, Jugoszláviát. Akkor sem említett megszállást. Vajon miért?
Kérdezd már meg Krisztinától azt is, hogy megegyeztek-e már elvbarátjával, Budaházyval arról, hogy mostan akkor ki lesz a király az ÁVH elkergetése után, illetve, hogyan fog felépülni a „demokratikus királyság” meglehetősen egyedi államformája! Csak azért érdekel ez a kis részlet, mert ugyanis a mi Gyurink nyíltan királyságot akar, míg a mi Krisztinánk meg nemrég azt írta a rovatába: „addig nem nyugszunk, amíg itt nem lesz demokrácia és jogállam.”

Mostan akkor el kéne már dönteni, hogy mi legyen! Királyság, vagy demokrácia? Ez ügyben lehet, hogy kéne még pontosítani és egyeztetni egy picit a főméltóságú Gyurival. Persze csak, ha ráér és nem íjászedzést tart éppen.

Egyébként, ha már a jogállamnál tartunk: Tessék mondani, milyen az, amikor még ennél is nagyobb a jogállam? Akkor már a vádlott fog ítélni a bíró felett? Mert ezután már csak az jöhet? Persze tudjuk, amíg ez eljön, addig még nagyon sok molotov-koktélnak kell lobbannia és sok-sok kockakőnek kell arcot törnie, de mindenesetre kíváncsian várjuk az elképzelést, hátha megtetszik és mi is beállhatunk az általatok magyar népnek nevezett 6000 fős táborba.

Üdvözlettel: egy megszálló zsidó, kommunista, cionista, vérbírósági rendőrspiclista médiapatkányMorvai Krisztina és víziói

Affekt-Krisztina az április 11-i rendbontások idején is rendőrterrort vizionált –Nincs kétség: ő ebből él

Ismét kitett magáért a molotov koktélt dobálók lelki támasza, a vicsor-mosolyú affekt-királynő, az mszp-ből átállt Morvai Krisztina a pénteki –szintén következmények nélküli- csőcselék randalírozáson.
Az agresszív, a rendőröket hangosan, üvöltve provokáló, zsidózó csőcselék között az esti órákban ismerős arc bukkant fel és kezdett betanult monológjába. A csőcselékszagra érkező, rendkívül idegesítő módon affektáló Morvai most is mindent megtett, hogy a nem létező terrorról, a diktatúráról, a rendőri brutalitásokról hazudozzon. Hallgatósága mindenesetre azért most is akadt Balogh Béla Mindenható , Fáber Károly Rendszerváltó kisiparos a Kurucra kirakós gárdista és a velük együttműködő valódi cigánybűnöző, a Kődobáló_időutazó, no meg néhány nevenincs, „elnyomásban sanyargatott” a véres diktatúrától rettegő öregasszony személyében.
Morvai szánalmasan demagóg hazugságait és affektáló testmozdulatait mindenképpen tekintse meg itt:

Video: Affekt_Krisztina_nemzetet_ment

Morvai helyszíni monológja elolvasható itt is, bár kisebb kommentekkel díszítettük:
„Tízszer annyi rendőr van, mint tüntető, hát mi folyik itt? (Az folyik itt, hogy a nép már lassan kezd kiismerni titeket, és nem szívesen adja az arcát az egyre szélsőségesebb huligánkodásról szóló rendbontásaitokhoz. –a szerk.) Rendőrhelikopter járkál fönn az égen, az egész város le van zárva… Meg kellene tudni, hogy ki adta erre a parancsot. (Miért, már tilos helikopterezni is? –a szerk.) Teljesen mesterségesen csinálják ezt a tényleges provokációt, hogy az egész várost lezárják… (Valóban. Nem Tomcat, Budaházy, Toroczkai meg Gonda szervezte a több helyszínes törvénytelen demonstrációt, hanem a gonosz ávósók, akiknek az a péntek esti hobbijuk, hogy minden ok nélkül lezárnak néhány utcát, csupán viccből. – a szerk.) Nem láttam még olyan diktatúrát a harmadik világban sem, ahol ilyet meg lehetne csinálni… (Igen. Kevés olyan ország van, ahol idáig elfajulhatnak a dolgok, mint a demokrácia befogadására alkalmatlan, következmények nélküli Magyarországon, ahol a hatóságon kívül bárki-bármit megtehet büntetlenül. –a szerk.) Ezt kellene, hogy azok a külföldi újságírók lássák, akik ott voltak a nem tudom milyen antifasiszta tüntetésen a XIII. kerületben, kíváncsi vagyok, hogy ehhez mit szólnának. (Azt szólnák, hogy náluk odahaza, már rég szétverte volna a rendőrség ezt a csürhét. -a szerk.)
Egy lelkes öregasszony:- A Ferenciek terénél is feltartóztatták az embereket és igazoltatták őket…
Morvai: -Igen, az egész városban… Hát erről szól a diktatúra…
(Igen, Krisztina. A diktatúra erről szól, hogy igazoltatnak a rendőrök... Másról nem is…– a szerk.) Ugyanezt csinálták 2006. október 23-án is, hogy lezárták az összes menekülési útvonalat, hogy ezzel akartak félelmet kelteni az emberekben, hogy körbe vannak zárva, hogy nem tudnak menekülni… és az egész annyira siralmas volt és annyira szánalmas, amit csináltak, mert tízszer annyi rendőr volt, mint ahány tüntető. Elég baj az, sokkal több tüntetőnek kellene lenni, ugye… (Egyre kevesebben lesztek. Mikor veszed észre te megélhetési vízionista? –a szerk.) Körbezárták a tömeget, itt most még mindig itt cirkál a rendőrségi helikopter (visszaélés helikoptercirkálással.- a szerk.), meg ilyenek („meg ilyenek”… Ebben minden benne van. Ha nincs konkrétum, akkor jön a „meg ilyenek”… - a szerk.) ez egyszerűen katasztrófa, hogy az ember tudja büntetőjogászként, hogy az emberek a falvakon reszketnek, félnek, mert semmi vagyonelleni bűncselekménynek nincs következménye, erőszakos bűncselekmények mindennaposak, (Bizony! Mindennaposak a molotov-koktélok, a telefonos zaklatások, a fenyegetések, a tűzben égő nemzeti ünnepek, a rendőrök elleni támadások és mind-mind büntetlenül maradnak. Az ilyenek miatt, mint Morvai. Az ilyen áljogászok miatt, akik magukat bírónak hazudják, majd hivatalos személy elleni erőszakért pénzbüntetéseket, próbára bocsátásokat szabnak ki, sőt kártérítik az elfogott kődobáló, gyújtogató, harckocsit ellopó köztörvényeseket. Ezért nincs itt rend! –a szerk.) a rendőrség semmit nem csinál, (Ha semmit nem csinálna, akkor nem lennének tele a börtönök cigánybűnözőkkel, akik általában azért nem önként vonulnak be a sittre… -a szerk.) úgy lehet bűnözni, hogy annak semmi következménye nincs, ott a bűnüldözéssel nem foglalkoznak, az emberek reszketésben élik az életüket, itt meg kivonul annyi rendőr, hogy egyszerűen megszámlálhatatlan teljesen feleslegesen (Nem feleslegesen, mert már jó párszor kimutattátok a fogatok fehérjét, ti „békés tüntetők”. Addig örüljetek, amíg rendőrök vonulnak ki ellenetek, akiket büntetlenül lehet provokálni, dobálni és gyújtogatni, és nem beazonosíthatatlan maszkos „állampolgárok”, akik egy kicsit rásegítenek, hogy végre megtanuljatok emberként viselkedni. –a szerk.) és nem csinálnak mást, mint félelemkeltő módon körbezárják az embereket, tehát ez teljesen jogellenes, annyi változott 2006. október 23- a óta, hogy most nem verik az embereket és nem lövik ki a szemüket…” (Csak nem bírta ki a „szemkilövős” duma nélkül. Érdekes, valahogy a jegyiroda elleni molotov koktélos agresszió, a kuruc.infó személyes adatokkal való visszaélései, a rendőrök elleni brutaltások, a kődobálások, autógyújtogatások, a nyílt utcai zsidózások, a szélsőjobboldali megfélemlítés, a Budaházy-féle alkotmányos rend elleni erőszakos szervezkedés ellen valahogy nem emelted fel affektáló hangodat Krisztina! –a szerk.)


Morvai és a jog

Ingyenes jogi ismertető Morvainak

Morvai Krisztina szerint a bírósági rendzavarás is jogos, ha a csőcselék teszi


Budaházy György alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészülete ügyében folytatott 2008. január 23-i bírósági tárgyalást Morvai Krisztina is „megtisztelte” jelenlétével. Amikor a tárgyalás kezdetén az ügyész belekezdett a vádbeszédbe, a viselkedni nem tudó, beszűkült tudatállapotú, szocializálatlan közönség egyből huhogni kezdett. Tőlük nem is várhatnánk mást, hiszen ez jellemző az árpád-sávosok kultúrájára. Úgy gondolták, majd a hangos „húúúúú!”-zásokkal ellehetetlenítik az ügyész munkáját, aki félelmében kiszalad a teremből és ezzel megszűnik a vád. Nem így lett. Később, mikor a bírónő felolvasta a vádlott inkriminált beszédeit, azt is hangos tapssal és bekiabálásokkal zavarták meg. A bírónő ekkor több rendbontót felszólított, hogy hagyja el a termet, mire a második sorban figyelő Morvai, aki állítólag jogász és aki egykoron maga is bíró volt, ülve (a bírósági tárgyalás, a bíróhoz intézett mondatokat rendszerint állva tesszük meg. Ez több évszázados tradíció, melyet minden bíró megkövetel.) közbeszólt és a tárgyalás nyilvánossága alapelvére hivatkozva oktatta ki a bírót.Végül a vádlott ügyvédje, Gaudi Nagy Tamás utasította rendre a rendzavarókat, akinek vélhetően kezdett kínos lenni elvbarátai viselkedés. Nem gondoltuk, hogy egyszer erre is szüksége lesz, a híres bűnpártolónak, de most már nincs min meglepődni.


Tehát: Jogi ismertető Morvainak


"Büntetőeljárási törvény 245. § (2) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tanács elnöke rendre utasítja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén a tárgyalásról kiutasíthatja, illetőleg kivezettetheti. A tanács elnöke ugyanígy jár el azzal szemben, aki a tárgyalás szabályszerű menetét zavarja.

(3) A tanács elnöke rendelkezhet úgy, hogy a rendzavaró vagy az, aki a tárgyalás szabályszerű menetét zavarja, a tárgyalóterembe azon a tárgyalási napon nem térhet vissza.

(4) A bíróság a rendzavarót vagy azt, aki a tárgyalás szabályszerű menetét zavarja, rendbírsággal sújthatja, a tárgyalásról való kivezetése vagy kiutasítása esetén a rendzavarás napján tartott tárgyalás befejezéséig őrizetbe veheti."


Talán, ha egyszer, egyetlen egyszer, nem csak a jogaikat, hanem a kötelességeiket is ismernék a mélyen tisztelt hős hazafiak, már sokkal előrébb lennénk. Az eddigiek alapján azonban nem sok remény van erre.

Akik a szemkilövésből is hasznot húznak

„nem tudunk beszélni, nem tudunk vitatkozni, mert szemen lőnek bennünket” -hazudja a megélhetési aktivista

Morvai Krisztina a Magyar hírlapnak sem tudott újat mondani

„Amíg a status quót nem lehet megkérdőjelezni, mert ha megteszed, kilövik a szemedet, addig nem tudunk beszélni a szociális szerzett jogok védelméről sem”-hadarta a másfél éve szajkózott propagandát az ismert érdekkörök által pénzelt „művésznő” a Magyar Hírlapnak. Vajon, húzott-e valaha bárki is ekkora politikai és anyagi hasznot más ember véletlenül bekövetkezett, ám tragikus balesetéből, mint a Civil Jogászbizottság elnöke, Morvai Krisztina? Vajon, ha nem történt volna meg a 2006. októberi összecsapások során keletkezett szemsérülés, most mivel riogatná a hallgatóságot a meglehetősen vehemens hangvételű jogásznő?Vajon az állkapocstörést, sípcsonttörést, bordatörést, kéztörést szenvedett, a becsapódó macskakövektől teljes fogsorát elveszített rendőrökről miért nem esik soha szó? Morvai szemében persze ők nem léteznek, csak az, az egy, gumilövedékkel szemen talált „történelmi árpádsávos” provokátor, akinek esetéből azóta is sikerül egyeseknek jó pénzeket keresni és politiklai karriert építeni…
Szólás-és véleményszabadság sincsen…
„Tehát a szólás- és véleményszabadságnak, a gyülekezési jogoknak a biztosítása, mind olyan előfeltétel, amelyre a társadalmi vita ráépülhet.”- hadarta tovább szemrebbenés nélkül Krisztina.
Láthatjuk: Még mindig szólás-és véleményszabadságról hazudoznak, miközben tele van az Internet szélsőjobboldali bűnözők nyílt uszításaival, közösség elleni izgatást megvalósító nyilatkozatokkal, felhívásokkal, hemzsegnek az újságosbódékban a különféle antiszemita, irredenta, bel-és külhoni háborúkra törekvő szennylapok. Ez nekik még mindig nem elég…Szólás-és véleményszabadság után kiáltanak, de ugyanakkor felháborodnak egy ironikus publicisztikán (Bús magyar kuruc), amelyben meg merte a szerző említeni a Partizaninfo-t…Szólás-és véleményszabadságért sipítoznak, de jogi lépéssel és tettlegességgel is fenyegetik azt a magyar rendőrt, aki iwiw-es adatlapjára hobbijaként merte megemlíteni munkáját, a lassan mindennapossá váló tömegoszlatást.
Gyülekezési jogért kárognak, mikor a számukra nem tetsző összes törvényes antifasiszta tüntetést, felvonulást, megemlékezést megzavarták, megdobálták, megtámadták. (Lásd egy tudósítást a sok közül: itt!)

Gyülekezési jogért vonyítanak, miközben büntetlenül, megtorolatlanul foglalnak el hidakat, állítanak meg villamosokat, trolibuszokat…
Hazudtok, Krisztina! Reggel, délben és este, de ti még éjjel is!
Egy Olvasói levél Morvairól

Tapasztalatok, vélemények a Morvai jelenségről

Tisztelt Partizaninfó!

Most kivételesen nem a kucogiak hülyeségéről írok, ettől most számomra sokkal szánalmasabb dologról.
Egyik weboldalon hívják fel emberkék figyelmét, hogy regisztráljanak egyik nem magyar fórumba, mert urambocsá', bántják nagy asszonyunkat alias Dr Morvai Krisztinát, és nekünk kutya-kötelességünk megvédeni őt.
Kinek mi a kötelessége ez egyéne vállogatja, nekem ugyan nem, de elmentem olvasni és, hogy megbántam-e ? Nem!
Érdekes és számomra sokatmondó, remélem másoknak is az lesz.

"Azt olvastam , hogy Morvai Krisztina világszerte ismert nemzetkozi jogasz , tettei azt igazoljak , hogy bator magyar szabadsagharcos. Fogadjuk szeretettel, tamogassuk es dolgozzunk egyutt mindannyiunk vedelmeben !
Csokai Janos birkozo magyar bajnok
A kanadai-magyar emberjogi szovetseg vezetoje"

November 11-én este egyórás késéssel kezdődött Morvai Krisztina és csapata vaccsorája a torontói Magyar Házban. Böjte Csaba két éven belül újra erre járt némi alamizsnáért, majd levetitették a bizonyitéknak szánt filmjüket, a Független Jogász Bizottság tagjai s aztán Morvai Krisztina lépett a szinpadra. Pátoszos hanglejtéssel induló felvezetése után egy fiatalemeber indult el a teremben a szinpad felé és elhelyezett egy nyitott esernyőt a szinpadon, amelyen az a felirat állt, hogy ,,Nekünk itt mind két hazánk van!".
A Magyar Ház aktivistái azonnal kivitték a fiatalembert a teremből és mindenféle trágár szavakat üvöltöttek feléje, meg hogy Gyurcsány ügynöke. (Mindenki az, aki nem antiszemita és radikális keresztyén... -a szerk.)
A Magyar Ház elnöke üvöltözött e képpen:
-Én okosabb vagyok nálad. Hidd el, hogy amit csinálsz az csak showboating.- mondta.

Most jön számomra és gondolom azok számára is a döbbenet akik elolvassák:
Morvai ezekután elmondta, hogy elvégezte a teológiát és hogy rendszeres utmutatást kap egy jezsuita paptól. Elhivatottságát három bibliai példázat világitja meg. Jézusé, aki felemelte az elesetteket és megbocsájtott a bűnösöknek. Igy akarja ő is felemelni a 16 milliós magyarságot. Aztan Mária példázata. A szerény, szorgos, palesztin (!!!) lány, készülődve a mennyegzőjére, szorgoskodik a konyhában amikor az Úr Angyala érkezik és közli, hogy Máriára elhivatottság vár. Igy érkezett el Morvaihoz, az új elhivatottság, igy lett belőle a pogári jogok védelmezője.
S végül Jezus szamárháton belovagol a városba, a várakozásokkal és profeciakkal ellentétben nem király, hanem kisember. Én is egy - mondja Morvai -, kisember vagyok aki a kisemberekért száll síkra. (Ja, meg a gyújtogató, autókat borogató, köveket dobáló félnáci csőcselékért is- a szerk.)
Kissé kétségbeesve hallgattuk az igét, Morvai igéit.
Találmánynak sem rossz, hogy a Mária palesztin lány volt. Szegény Arafat ha ezt megérhette volna...
Pár hozászolást bemásolok, azt hiszem sokat elmond, a kint élő Magyarokról, és gondolataikat Dr Morvai Krisztináról.

"De jó, hogy nem mentem el erre, mert én lettem volna a második, akit kiraktak volna.Mert lett volna nekem is egypár keresetlen kérdésem Krisztinához."

"Morvai, aki kisembernek vallja magát fel akarja emelni a 16 milliós magyarságot? Minő szerény vállalkozás!"
"A demokracia nem azt jelenti hogy felelotlenul vadaskodunk es orjongve tuntetunk, randalirozunk vagy eppen felgyujtjuk a tv szekhazat. Allithatom neked a kint elo magyarok nagy resze nem helyesli ezt a fajta modszert, hisz canadaban sem lehet a city tv szekhazat felgyujtani. Ez garazdasag kriminal es rendorsegi ugy. Ha tulkapas volt azert meg a birosagon kell felelniuk a rendoroknek. Ebbol a storybol mar egy eve emberek elnek meg nem is akarhogy."

"A hozzaszolasok mennyisege - s aztan a minosege - mutatja, hogy a Morvai egy erosen megoszto valaki. Termeszetes, hogy a kivaltott indulatok nem lehetnek osszhangban azzal amit kulturalt vitanak hivhatnank, hisz egy amokfuto holgy feltunesi viszketegsegehez kellene asszisztalnunk. Amiota nem hosszabbitottak meg az UNESCO-ban korabban betoltott zsiros kis allasat bosszut eskudott, megfurta az utodjat - ami szegyen, hogy megtortenhetett - antiszemita kijelenteseinek kovetkezteben elfordultak tole az emberek s igy elment ,,ujakat,, keresni. Talalt. Ami a cikkben meglepo, hogy immar a Bibliara epul a kuldetestudata, mikozben uram bocsa Mariat a tisztesseges zsido asszonyt ,,palesztin nonek,, nevezi. Itt gratulalok Bokodinak, aki ezt allva tapsolva honoralta meg, mind a 120 - ezek szerint a legelemibb bibliai tajekozottsaggal sem rendelkezo - vendeggel.
A jelentes tele van csusztatasokkal, hamis allitasokkal es ha osszevetjuk David Ibolya volt igazsagugyminiszter cikkevel, kozelebb kerulunk az igazsaghoz. Az, hogy otthonrol ki hogy szol hozza az itt a leirtakhoz az majdnem mindegy, de azok akik itt elnek vagy csak itt laknak vagy eredendoen abban lennenek erdekeltebb, hogy azok mellett az emberi ertekek mellett teszi le a voksat, ami az embernek tartast ad. Mentes az eloiteletektol, rasszizmustol, az antiszemitizmustol es minden olyan nyavalyatol ami a tartasanak a kialakulasaban gatolja ot."
És végül itthonról azaz Magyrországról beirás:

"Én itt élek magyarországon és megdöbbenve olvastam ezeket a cikkeket... elégé elszomorít hogy így viszonyulnak a kinti Magyarok az itteni Magyarokhoz! Többet nem irok mert kár a szóért!"
Valóban kár a szóért, ha a kint élők jobban megértették, mint akik itt élünk!!

És itthonról egy ellen példa: ( vannak még józanul gndolkodok is) !

"Én Magyarországon élek, és bocsánatot szeretnék kérni a Kanadában élő magyaroktól, és a kanadaiaktól is, akiktől az ilyen stílus - mint a Morvai Krisztina stílusa távol áll. Politikai hovatartozástól függetlenül teljes mértékben elítélem azt, - hogy ahogyan fentebb írta valaki, 1 éve ebből az ügyből milyen sokan megélnek - hogy kishazánkat külföldön lejárassák.
Akinek van gyereke, az tudja, hogy ha még ismeri is gyerekének hibáit azt megbeszéli vele, de ha ezt más szóvá teszi, egyből elfogult lesz vele, és kiáll mellette, és ezt is ugyanugy szégyellem, hogy külföldre megy valaki és ócsárolja kishazánkat, mintha ő nem itt élne, nem lenne részese az országban folyó történéseknek."

További sok sikert az új oldalhoz!